Untitled Document

Föreningen
Kulturens vagga i Östa

Ingbo Källor & Kvarn är en ideell förening som bildades den 8 augusti 2001 vid ett möte i Säljastugan, Nora Hembygdsgård.

En interrimstyrelse bildades där följande personer valdes:

Ordförande och projektledare - Torsten Landén, Tärnsjö. (Sedan 1974 anställd som ansvarig för Östareservaten av Westmannaturism)

Sekreterare - Anders Svensson. Tjänsteman Heby kommun

Kassör - Bo Larsson. Tjänsteman Heby kommun

Övriga ledamöter
Ove Pettersson - Nordmyra, Tärnsjö
Lars Lööw - Högsbo
Per-Anders Eriksson - Östa
Calle Lindbom - Östa
Per Möller - Åby
Per-Erik Pettersson - Hemmingsbo

Föreningens syfte är att: